Maroko

Je země v severozápadní Africe. Pevninskou hranici má na jihu a východě
s Alžírskem a na jihu se Saharskou arabskou republikou. Marocké království omývá z jedné strany Atlantský oceán a z druhé strany Středozemní moře. Od Evropy
jej dělí v nejužším místě 15 km široký Gibraltarský průliv.

Fakta

  • Hlavním městem je Rabat
  • Rozloha činí 446 550 km2
  • V Maroku žije 32 725 847 obyvatel
  • Úřední jazyk je arabština
  • Mluví se také berberskými dialekty a francouzsky
  • Náboženstvím je islám
  • Maroko je konstituční monarchie
  • Národní měnou je jeden marocký dirham (MAD)

Historie

Od 2. stol. př.n.l.do r.43 n.l. bylo území součástí království Mauretánie, poté tvořilo část stejnomené římské provincie. Roku 429 území Maroka dobili Vandalové a připojili je ke své říši. Po rozvrácení si je v r. 534 podrobila Byzanc. Na konci 7.století Maroko dobyli Arabové a začlenili jej do arabského chalifátu. Od 15.století začali na marocké území vstupovat Portugalci, Španělé
a Francouzi. V r. 1912 bylo Maroko rozdděleno na španělský a francouzský protektorát. V březnu 1956 Francie přiznala Maroku plnou suverenitu, v dubnu stejný krok učinilo Španělsko a v říjnu téhož roku byl připojen Tanger.
Na uzemí Maroka se dodnes nacházejí dvě španělské enklávy Ceuta a Melilla.