Současné Maroko

Je zemí tísíce barev a vůní, které si i v dnešní moderní době zachovává svůj nezaměnitelný půvab pouštní zěmě propletené silnými arabskými vlivy, islámu
a evropské kultury. Najdeme zde starobylá královská města, kouzelné bazary, nejstarší univerzitu na světě, ojedinělé pouštní scenérie obývané původními berberskými kmeny nebo zasněžené vrcholky Vysokého Atlasu.

Maroko je od roku 1962, kdy získalo nezávislost na Francii, konstituční monarchií se silnou rolí hlavy státu. Současný král Mohamed VI. je největší světskou, náboženskou a politickou autoritou v zemi. Země se administrativně člení na 16 regionů, které zahrnují 42 provincií a 25 městských prefektur. Maroko si také nárokuje území Západní Sahary, které vojensky obsadilo v roce 1979 poté,
co se nároku na ni vzdala Mauretánie. Dodnes je ovšem toto území sporné.

Kromě výše uvedené oblasti Západní Sahary je Maroko pro evropana bezpečnou
a vstřícnou zemí. Cestujete-li sám jako dobrodruh nebo hledáte jedinečné zážitky rodinné dovolené, vězte, že Maroko patří k nejkrásnějším, nějpřívětivějším a nejotevřenějším zemím arabského světa.